Overgewicht een taboe? Een onderzoek naar overgewicht als taboeonderwerp in de gemeente Grave

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-02-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de gevolgen van de corona pandemie leefden de belangen van een gezond gewicht op. In het verleden bleek dat overheidsbeleid niet succesvol is geweest in het inschatten van de sociale norm ten aanzien van gezondheidsproblemen. Op dit moment wordt nationaal beleid gebaseerd op proeven die in Rotterdam plaatsvinden. Kennis over steden zoals Grave ontbreekt hoewel er verschillen zijn tussen grote en kleine steden. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre overgewicht een taboeonderwerp is in de gemeente Grave en bewustwording creëren voor de problemen rondom overgewicht en gewichtsdiscriminatie. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld “in hoeverre is overgewicht een taboeonderwerp in de gemeente Grave?” Om de bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Interviews met experts zorgen voor diepte in het onderzoek en een enquête steekproef over de populatie van Grave zorgt voor breedte in het onderzoek. Daarnaast wordt triangulatie gebruikt om een volledig inzicht in het onderzoeksprobleem te krijgen, een gedetailleerd en evenwichtig beeld van de huidige situatie te krijgen en de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Uit de resultaten blijkt dat het onderdeel gespreksvoering in de geneeskunde onderschat wordt. Geneeskunde studenten hebben de focus op medische kennis maar niet op methoden om die kennis over te brengen naar de patiënt. Ook maken artsen gebruik van stigmatiseren om de beste diagnose te stellen. Een derde van de respondenten praat alleen met naasten over overgewicht, niet met artsen. En de helft van de respondenten geeft aan dat zij met vreemden, zoals een arts, over overgewicht zouden praten. Bijna de helft van de respondenten praat regelmatig over het onderwerp overgewicht en twee derde van de respondenten denkt regelmatig aan overgewicht. Vooral vrouwen zijn met overgewicht bezig vanwege hun uiterlijk. Gesprekken over overgewicht zijn nauwelijks beledigend of ongepast maar enigszins ongemakkelijk. Dit komt omdat overgewicht zichtbaar is, mensen een positieve instelling hebben en naarmate de leeftijd toeneemt ze gemakkelijker over overgewicht praten. Het is hip om een sportief uiterlijk te hebben, heb je dit niet dan val je buiten de boot. In de sportschool worden mensen beoordeeld op hun uiterlijk terwijl de meeste mensen sporten om hun uiterlijk te verbeteren. Verschillen tussen sporters en niet sporters worden groter omdat het uiterlijk de uitgangspositie is. Maar de respondenten zijn zich bewust dat een sportief uiterlijk niet gelijk staat aan gezond zijn. Er is verdeeldheid in de gemeente Grave over in hoeverre overgewicht een taboeonderwerp is. Waarbij vrouwen overgewicht meer een taboeonderwerp vinden dan mannen. Uit de resultaten is gebleken dat overgewicht geen absoluut taboe onderwerp is. Enerzijds is er een groep die overgewicht blijft zien als een taboe en anderzijds is er een groep die open staat voor discussie. In deze laatste groep, die een meerderheid vormt, is overgewicht een zeer beperkt taboeonderwerp. Daarnaast is een verschil zichtbaar in leeftijd en geslacht. Mensen met een leeftijd van 21-29 jaar en 40-49 jaar vinden overgewicht minder een taboeonderwerp dan mensen uit een andere leeftijdscategorie. Vooral mensen van 60 jaar of ouder vinden overgewicht een taboeonderwerp, maar ze praten er gemakkelijk over. Daarnaast zijn er hogere eisen aan het uiterlijk van een vrouw gesteld in vergelijking met die van een man en als gevolg hiervan zijn vrouwen meer bezig met hun gewicht dan mannen. In de gemeente Grave is voldoende ruimte om overgewicht te bespreken en potentie op een succesvol overheidsbeleid dat aansluit op de maatschappelijke normen ten aanzien van gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd moeten individuen die zich niet prettig voelen bij het onderwerp overgewicht geholpen worden. Dit kan door een verminder gebruik van ‘traditionele’ gezondheidsbeelden op (sociale) media.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen