Duurzaam energiebeleid in Nederland; met de kop boven het maaiveld : Over het implementeren van EU-energiebeleid in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoewel er in het verleden al heel wat onderzoek verricht is naar EU-beleid en de doorwerking daarvan op de lidstaten, blijft de implementatie-problematiek van hernieuwbaar energiebeleid op nationaal niveau nog vrij onderbelicht. Dit bleek vooral zo te zijn bij het ‘’onpopulaire’’ beleid vanuit de EU, waaronder het energiebeleid (de 2020 doelen). Met dit onderzoek is dan ook geprobeerd om een bijdrage te leveren om het optredende implementatie-tekort in lidstaten te dichten. Dit is gedaan in de vorm van aanbevelingen. Aangezien het nagenoeg onmogelijk is om alle 27 lidstaten van de EU individueel te onderzoeken is er gekozen om het bij één enkele lidstaat te houden, Nederland. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre is het implementatietekort ten aanzien van het EU-hernieuwbare-energiebeleid in Nederland te verklaren vanuit het doelrationeel en institutioneel perspectief? Hierbij is gebruik gemaakt van de beleidsarrangementen-benadering, afgekort BAB, om het beleidsveld in kaart te brengen. De vier dimensies van deze benadering (spelregels, actoren, dimensies en macht & middelen) zijn geoperationaliseerd aan de hand van eerdere werken over deze benadering door Kleβmann, Liefferink, Wiering & Immink met een eigen aanvulling.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen