Entre le réel et l’imaginaire: le statut de l’auteur dans le récit de voyage Un Tour en Belgique et en Hollande de Théophile Gautier

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-20
Language
fr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie hebben we gekeken naar de status van de auteur in het reisverslag Un Tour en Belgique et en Hollande, geschreven in 1830 door Théophile Gautier. In dit verslag volgen we de auteur op zijn reis vanuit Parijs naar België en Nederland. Met behulp van de ideeën van Jérôme Meizoz over posture hebben we gekeken op welke manier Gautier zich neerzet in dit reisverslag en welk posture hij lijkt aan te nemen in Un Tour en Belgique et en Hollande. Vervolgens hebben we gekeken of de manier van presenteren van Gautier past binnen het model van de artiste romantique van Nathalie Heinich. Gautier reist, net als de artiste romantique, op een zizaggende manier door het landschap en hij laat zich leiden door zijn grillen. Daarnaast is hij een veelzijdig kunstenaar en zijn creatie lijkt voort te komen uit een roeping. Gautier lijkt deels binnen het model van Heinich te vallen maar uiteindelijk is deze auteur, en well! icht elke auteur, te complex om te reduceren tot een abstract model.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren