Kennisuitwisseling bij lokale energie coöperaties. Een case studie naar kennisuitwisseling tussen lokale energie coöperaties in Gelderland en de rol die visies en organisatiestructuur hierin spelen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-08-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
"Met behulp van verschillende theorieën wordt in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt dat kennisuitwisseling een geëvalueerde, duurzame informatiestructuur is ontwikkelt door een (bedrijfs)orgaan om problemen op te lossen en het leer- of aanpassingsvermogen te vergroten (McElroy, Jorna & van Engelen, 2006). Voor kennisuitwisseling zijn visies en organisatiestructuur van bijzonder belang. In visies op de energietransitie komen met de representaties en verhalingen die Curran (2012) en Miller et al (2015) beschrijven, vier thema’s naar voren; besluitvorming, investeringscapaciteit, werkgelegenheid en haalbaarheid van de energietransitie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een gedeelde visie en organisatiestructuur van invloed zijn op de mate van kennisuitwisseling. Kennisuitwisselingen die niet te verklaren zijn door een regionaal component, zijn te verklaren door overeenkomsten in visie en organisatiestructuur. Wat opvallend naar voren komt in gesprekken met coöperaties zijn de kennisuitwisseling tussen DeA en TB, evenals DeA en REIJE. Daarnaast is er de kennisoverdracht tussen TB en 11d, die wederzijds zo groot is dat zij vanuit regionale samenwerking een paraplu organisatie hebben opgericht voor lokale duurzame initiatieven. Als laatste bespreken we de lage kennisuitwisseling van WPN, die alleen soms kennis voedt aan overkoepelende netwerken zoals de CoP."
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen