Spraakverstaanbaarheid in ruis: Onderzoek naar de impact van audiovisuele integratie en semantische context

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Inleiding: het significant effect van audiovisuele integratie op spraakverstaanbaarheid in ruis is welomschreven in de literatuur. Ook van semantische context werden reeds significante effecten op deze taak beschreven. Methode: de spraakverstaanbaarheid in ruis van geïsoleerde woorden versus woorden in zinscontext in een audiovisuele versus auditieve conditie werd nagegaan bij gezonde participanten tussen 20 en 30 jaar. Resultaten: er was een significant hoofdeffect van modaliteit, waarbij de participanten significant beter presteerden in de audiovisuele conditie dan in de auditieve conditie. Bovendien werd er een significant hoofdeffect van context gevonden, waarbij de prestaties significant beter waren in de zinsconditie dan in de woordconditie. Een significant interactie- effect werd niet gevonden. Conclusies: de gevonden hoofdeffecten lopen integraal in lijn met eerder beschreven resultaten. Het ontbrekende interactie-effect is mogelijk het gevolg van de gebruikte achtergrondruis (i.e. witte ruis) en de beperkte hoeveelheid stimuli. Methodologische wijzigingen aan huidig onderzoek kunnen potentieel het inzicht in dit onderzoeksdomein verrijken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren