Tussen Wenen en Den Haag. De diplomatieke vertegenwoordiging van de Republiek in Wenen en haar veelzijdige belangenbehartiging, 1670-1701.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-05-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterthesis gaat in op de eerste drie decennia van het Staatse gezantschap in Wenen. Centraal staat de vraag wat het nut was van de constante diplomatieke vertegenwoordiging van de Republiek aan het hof van de Heilig Roomse keizer. Diplomatie gaat altijd om het behartigen van ’s lands belangen, maar welke belangen speelden er in dit geval? In het eerste hoofdstuk worden de aanloop naar en de aanleiding voor de zending van het gezantschap behandeld, alsmede haar functioneren ten tijde van het Rampjaar (1672) en de Hollandse Oorlog (1672-1678). Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk aan de hand van voorbeelden stilgestaan bij de verschillende taken (functies) van de diplomaten aan het hof; zowel in tijden van vrede als in oorlogstijd. In het derde hoofdstuk wordt ten slotte in twee casestudies een belangrijke functie uitgelicht; namelijk het optreden als bemiddelaar in interstatelijke en intrastatelijke conflicten. Door een ruime opvatting van ‘belangen’ en het gebruik van unieke diplomatieke correspondentie is gepoogd vernieuwende inzichten te tonen over de Staatse diplomatie aan het einde van de zeventiende eeuw.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation