Verschillen in online reacties op een uitgesproken standpunt van een man en een vrouw vergeleken op het punt van interactionele drogredenen.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Discussies zijn tijdloos en spelen dan ook al zo lang als we ons kunnen herinneren een rol in de samenleving. Door de komst van het internet en de sociale media is het tegenwoordig mogelijk om berichten en artikelen online te plaatsen, waardoor er ook hier interessante discussies kunnen ontstaan. Omdat het internet een informele omgeving is, wordt er hier regelmatig fout geargumenteerd en worden drogredenen ingezet om het gelijk te behalen. Schellens (2013) deed reeds onderzoek naar online internetdiscussies, waarbij hij meerdere drogredenen tegenkwam en Lehtonen (2013) vond het opvallend dat er in onlinediscussies negatiever op vrouwen dan op mannen gereageerd wordt. Om erachter te komen of er middels interactionele drogredenen online negatiever over vrouwen dan over mannen gesproken wordt, is er in de huidige studie onderzocht wat de verschillen in online reacties op een uitgesproken standpunt van een man en een vrouw vergeleken op het punt van interactionele drogredenen zijn. Er is nog geen onderzoek gedaan naar foutieve argumentatie in online reacties en het verschil tussen man en vrouw, waardoor dit onderzoek bij kan dragen aan de kennis binnen de argumentatieleer. Voor dit corpusonderzoek zijn de Facebookreacties op twee artikelen uit de Volkskrant bestudeerd, waarin een mannelijke en vrouwelijke opiniemaker een soortgelijke mening aannamen. Uit het onderzoek is gebleken dat er in bijna de helft van de reacties gebruik wordt gemaakt van een interactionele drogreden, waarbij ad hominem – direct en ad hominem – indirect veruit het vaakst voorkomen. De gevonden drogredenen kwamen bij zowel de mannelijke als bij de vrouwelijke opinie bijna uitsluitend bij negatieve reacties voor. Verder is er geen verschil gevonden in het gebruik van drogredenen tussen de mannelijke en vrouwelijke opiniemaker in dit corpusonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren