Mobiliteitsmanagement in Oss : Strategische visie gericht op het stimuleren van slim reizen in de stad Oss

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De gemeente Oss treeft duurzaamheid na. Dat geldt ook op het gebied van mobiliteit. Gezien het gegeven dat een strategie gericht op toepassing van mobiliteitsmanagement ontbreekt, staat ontwikkeling van een dergelijke strategie in dit onderzoek centraal. Vandaar dat onderstaande doelstelling is geformuleerd: Het ontwikkelen van een strategie voor de toepassing van mobiliteitsmanagement in de gemeente Oss. Om de doelstelling te bereiken is een centrale vraag geformuleerd, welke in dit verslag wordt beantwoord. Deze centrale vraag is vervolgens opgesplitst in een aantal onderzoeksvragen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen