Gemêleerd, gefloreerd? Kwalitatief onderzoek naar de impact van de omgang met diversiteit op werktevredenheid, verbondenheid en conflict binnen gemeenten.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op diversiteitsklimaat binnen gemeenten. Het onderzoek tracht antwoord te geven op de vraag: hoe beïnvloedt diversiteitsklimaat de affectieve uitkomsten werktevredeneheid, verbondenheid en diversiteitsgerelateerd conflict binnen gemeenten, en wat is de rol van culturele identiteit daarin? Diversiteitsklimaat, ofwel de mate waarin diversiteit wordt gefaciliteerd en gewaardeerd, heeft in verschillende onderzoeken positieve uitkomsten laten zien op individueel- en organisatieniveau. Echter hoe dit diversiteitsklimaat tot stand komt, en de processen waardoor deze effecten tot stand komen, is nog grotendeels onbekend. Dit onderzoek draagt bij aan het antwoord op de vraag naar nieuwe perspectieven en vorderingen op het gebied van intercultureel en diversiteitsmanagement, door gebruik te maken van kwalitatief onderzoek en cultuur op een constructivistische manier te benaderen. Er zijn interviews gehouden met 18 werknemers van vier gemeenten in Nederland. De resultaten geven aanwijzingen dat het diversiteitsklimaat samenhangt met de culturele normen in organisaties, die kunnen bijdragen aan processen die minderheden als anders en minderwaardig neerzetten. Dit leidt op zijn beurt tot negatieve affectieve uitkomsten. Een diversiteitsklimaat gekarakteriseert door openheid en het waarderen van diversiteit kan ruimte maakt voor positieve affectieve uitkomsten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren