Immigranten en rechten. Het Nederlandse integratiebeleid met geleidelijke rechtenverwerving in de jaren zestig en zeventig.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de jaren zestig en zeventig kreeg Nederland te maken met immigratie buiten Europa. De overheid kon op verschillende manieren de nieuwkomers opnemen, zoals een assimilatie- of separatiesysteem. Uiteindelijk koos de Nederlandse staat voor een integratiebeleid waarbij immigranten geleidelijk dezelfde rechten kregen als Nederlandse staatsburgers. De nieuwkomers kwamen in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning en het familiemigratierecht. Waarom werden hen deze rechten verleend? In eerste instantie lagen er verschillende opties op tafel voor de ovehreid: een assimilatiebeleid gold voor de Indische-Nederlanders en een separatiesysteem voor de Molukse-Nederlanders. In de jaren zestig en zeventig vond er een omslag plaats in het denken over integratie: de nadruk werd gelegd op gelijkheid. Door verschillende sociale en maatschappelijke bewegingen, zoals de seksuele revolutie en heiligverklaring van het gezin, werden immigranten zo gelijk mogelijkheid behandeld. Dit had als gevolg dat ook de nieuwkomelingen dezelfde rechten kregen als Nederlandse burgers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation