Gezamenlijke strijd tegen cybercriminaliteit? Een verkennend mixed-methods onderzoek naar de mogelijke effectiviteit van een potentiële samenwerking tussen externe partijen en de Politie-eenheid Oost-Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-01-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit onderzoek blijkt dat slechts 3,6% van het midden- en kleinbedrijf (mkb) melding maakt van onlinecriminaliteit, wat de informatiepositie van de politie aantast. Het verhogen van de aangiftebereidheid is cruciaal om inzicht te krijgen in de prevalentie van cybercriminaliteit (Veenstra et al., 2015; Jong et al., 2018; Van de Weijer & Bernasco, 2016). De Politie-eenheid Oost-Nederland erkent de noodzaak van samenwerking in de aanpak van cybercriminaliteit, maar specifieke samenwerking rond ransomware-aanvallen bij het mkb ontbreekt nog (Politie Oost-Nederland, 2019). Dit verkennend mixed-methods onderzoek heeft de mogelijke effectiviteit van een potentiële samenwerking tussen externe partijen en de politie-eenheid Oost-Nederland onderzocht. Het doel van de samenwerking is de aangifte- en meldingsbereidheid van het mkb dat slachtoffer is van een ransomware-aanval te vergroten. De resultaten tonen aan dat alle geïnterviewde partijen het maatschappelijke belang en de urgentie van samenwerking erkennen. Echter, de Politie-eenheid Oost-Nederland moet bij het starten van samenwerking rekening houden met ‘verhoudingsongelijkheid’, ‘voorgeschiedenis van samenwerking’ en ‘vertrouwen’. Daarnaast lijkt de opzet van de samenwerking niet volledig aan te sluiten bij de verwachtingen van het mkb. Hierdoor is het raadzaam om de doelstellingen van de samenwerking af te stemmen op de behoeften van het mkb.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen