Een Innige Verstrengeling? Nietzsches weerklank in Heideggers Ursprung des Kunstwerkes

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In mijn masterscriptie vergelijk ik de kunstfilosofie van Friedrich Nietzsche met die van Martin Heidegger vanuit het perspectief van de laatstgenoemde filosoof. Deze vergelijking centreert zich rond Nietzsche’s Geburt der Tragödie (GdT) en Heideggers Ursprung des Kunstwerks (UdK) en richt zich binnen die werken weer op de begrippenparen die beide filosofen in die teksten bezigen, te weten: het Apollinische en Dionysische (Nietzsche) enerzijds en wereld en aarde (Heidegger) anderzijds. Op het eerste oog lijkt Heidegger begrippenpaar veel met dat van Nietzsche overeen te komen, maar is er voor dat vermoeden ook iets te zeggen? In mijn scriptie leg ik eerst uit wat beide begrippenparen binnen de teksten van beide filosofen zelf betekenen om vervolgens te kijken naar de overeenkomsten en verschillen die vast te stellen zijn tussen beide filosofen om uiteindelijk de hoofdvraag te beantwoorden: In hoeverre is Heidegger schatplichtig aan Nietzsche als het gaat om het bezigen van zijn begrippenpaar van ‘Welt’ en ‘Erde’ in zijn Urspurng des Kunstwerks in vergelijking met Nietzsche’s ‘dionysische’ en ‘apollinische’ uit de Geburt der Tragödie?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen