Hoe bedrijven naam, logo en slogan combineren: Een corpusanalyse van het gebruik van bedrijfsnamen, logo’s en slogans door wereldbedrijven.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-10-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft, middels een corpusanalyse, onderzoek gedaan naar het gebruik van de merkelementen bedrijfsnaam, logo en slogan door de 500 meest waardevolle bedrijven ter wereld. Hierbij werd de hoofdvraag “In welke mate worden bedrijfsnamen, logo’s en slogans gebruikt en gecombineerd door bedrijven, en verschilt dit per arbeidssector?” beantwoord. Allereerst wordt een uiteenzetting gemaakt van de mogelijke soorten namen, logo’s en slogans, op basis waarvan de variabelen ‘Soort naam’, ‘Soort logo’, ‘Soort slogan’, gecodeerd werden. Vervolgens laten chi-kwadraattoetsen met deze variabelen zien dat er bepaalde naamsoorten vaker voorkomen dan verwacht, alsmede logo’s en slogans. Ook binnen sectoren zijn significante afwijkingen gevonden voor de mate waarin de verschillende merkelementen voorkwamen. De mate waarin combinaties van verschillende bedrijfsnamen, logo’s en slogans voorkwamen, bleek significant af te wijken van de verwachtingen op basis van kans. De gevonden resultaten bieden nieuwe inzichten in het gebruik van de drie merkelementen door bedrijven, en laten onder andere zien dat er verschillen bestaan voor de mate waarin ze gebruikt worden in sectoren. Daarnaast stellen de resultaten onderzoekers in staat gericht onderzoek te doen naar bepaalde soorten namen, logo’s en slogans die in deze studie vaker voor bleken te komen dan anderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren