Burgerinitiatieven: succesindicatoren op de lange termijn

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze scriptie was om een evaluerend onderzoek uit te voeren naar de effecten en successen van burgerinitiatieven op de lange termijn. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een case study, waarbij een drietal langlopende burgerinitiatieven in de Achterhoek diepgaand onderzocht zijn. De empirische resultaten uit de observaties en interviews zijn vergeleken met relevante wetenschappelijke theorieën. De theorie die centraal staat in de scriptie is Henry Lefebvres ‘the production of space’. Volgens deze theorie beïnvloedt ruimte de maatschappij op verschillende dimensies, namelijk conceived space, perceived space en lived space. Vervolgens zijn de effecten van de burgerinitiatieven gecategoriseerd volgens deze drie dimensies. Geconcludeerd kan worden dat bij de burgerinitiatieven de doelen voornamelijk opgesteld worden om de perceived space (dagelijkes routines) te beïnvloeden. De gebruikers zijn blij met de veranderingen die ervoor zorgen dat hun dagelijkse routines makkelijker, veiliger of leuker worden. Toch zijn het vooral de veranderingen in de lived space (plaats in de gemeenschap) die een burgerinitiatief voor gebruikers succesvol maken. Er is niet één definitie voor succes, deze bestaat uit verschillende factoren. Uiteindelijk is succes voor de gemeenschap een combinatie van factoren die de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen