Daar heb ik wel oren naar: De invloed van een Limburgs accent en productbetrokkenheid op de effectiviteit van Nederlandse radiocommercials.

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2021-10-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het huidige onderzoek vergeleek de effectiviteit van radiocommercials in een regionaal Limburgs accent (niet-standaardaccent) en een regionaal Randstedelijk accent (standaardaccent), evenals is de invloed van de mate van productbetrokkenheid op deze effectiviteit meegenomen. In totaal deden 123 respondenten mee aan een experiment met een 2 (Limburgs vs Randstedelijk accent) x 2 (hoge vs lage productbetrokkenheid) design. Uit de resultaten bleek geen verschil tussen de effectiviteit van radiocommercials met een Limburgs en Randstedelijk accent wat betreft de product- en reclameattitude, aankoopintentie, en merk- en reclameherinnering. Daarnaast bleken beide accenten en productbetrokkenheid de perceptie van bron betrouwbaarheid niet te beïnvloeden. Verder bleek dat, ongeacht accent, de productattitude positiever was bij een hoog betrokken product dan bij een laag betrokken product. Bovendien was bij de radiocommercials met een Limburgs accent de kans groter dat een merknaam van een laag betrokken product werd onthouden dan van een hoog betrokken product.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren