Op weg naar een representatief certificatiebesluit

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-10-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA stelsel heeft voor veel verandering gezorgd sinds de oprichting in de jaren ’90. De afgelopen jaren heeft het VCA stelsel een prominente rol ingenomen binnen bedrijven waar risicovolle werkzaamheden worden verricht. Voor opdrachtgevers is het inmiddels een harde eis geworden dat aannemers van een VCA-certificaat zijn voorzien. Deze harde eis vanuit de opdrachtgever kan als iets goeds maar anderzijds ook als iets negatiefs worden ervaren. Met de marktwerking en de verschuiving van de verantwoordelijkheden richting de private partijen is een commerciële relatie ontstaan tussen de certificatieinstellingen en de kandidaat certificaathouders. Een gevolg hiervan is dan ook dat er soms certificaten worden afgegeven die niet afgegeven zouden mogen worden. Het onderzoek behandelt de hoofdvraag “In hoeverre is het certificatiebesluit op dit moment een representatieve weerspiegeling van de veilligheidspraktijk van certificaathouders van het VCA?” Om hier een antwoord op te kunnen geven is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd en zijn vijftien interviews afgenomen. De vijftien respondenten zijn vertegenwoordigers uit de petrochemische sector en de bouwsector. Er zijn daarnaast auditoren, adviseurs, extern stelsel toezichthouders en veiligheidskundigen geïnterviewd. Aan de hand van de literatuur en de verkregen informatie van de respondenten zijn factoren die van invloed kunnen zijn op het certificatiebesluit onderzocht. De praktijk wijst uit dat de druk op de auditoren is toegenomen. Zij moeten zowel de praktijktoets als de rapportages binnen de audittijd gedaan krijgen. Enkele gesproken stakeholders geven aan dat dit er ook onder andere voor zorgt dat de audits met weinig diepgang plaats kunnen vinden. Ook is de taalbarrière een steeds grotere rol gaan spelen binnen de branches waar het VCA stelsel geldt. De communicatie op de werkvloer kan hierdoor moeizaam verlopen waardoor men de veiligheidsregels op de werkvloer niet altijd naleeft. Er zijn enkele (sub)factoren die door meerdere respondenten vaker worden benadrukt. Factoren zoals gedrag, communicatie, intrinsieke motivatie, cultuur, verantwoordelijkheden, toezicht, risico-regelreflex en maatregelen op de werkvloer hebben een zekere invloed op de veiligheidsprestaties. De (sub)factoren audittijd, eigenbelang en subjectiviteit zijn factoren die invloed hebben op het certificatiebesluit. Ook wordt benadrukt dat er weinig praktijktoetsing plaats vindt. Op dit moment is het VCA-schema zo ingericht dat er veel onderbouwingen moeten worden gegeven. Dit kost veel tijd waardoor dit ten koste gaat van de tijd dat men kan besteden aan praktijktoetsing. Het certificatieschema zou verbeterd kunnen worden door meer vragen en eisen op te nemen omtrent de hierboven genoemde factoren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen