Wie is de spin en wat is het web? Interne communicatie bij verandermanagement vanuit een netwerkperspectief.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzoek heeft aangetoond dat het moeilijk is om succesvol een organisatieverandering tot stand te brengen, omdat verandering doorgaans veel weerstand oproept. Interne communicatie is een waardevol instrument gebleken om een organisatieverandering succesvol te laten verlopen. Waar bestaand onderzoek naar de inzet van interne communicatie bij organisatieveranderingen zich op de inhoudelijke informatie rondom een verandering richt, is interne communicatie nog niet eerder vanuit een netwerkperspectief benaderd. Op basis van bestaande perspectieven en het netwerkperspectief wordt een nieuw model voorgesteld waarin zowel de individuele factoren, als netwerkfactoren worden meegenomen. Een survey is uitgevoerd waarin de samenhang wordt onderzocht tussen netwerkposities van individuen in een organisatie en hun informatie over-, evenals hun attitude ten opzichte van, een verandering. Resultaten tonen aan dat zowel de positie van het individu in het sociale netwerk, als de sociale groep waar een individu deel vanuit maakt, een rol spelen bij diens attitude ten opzichte van de verandering.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren