Ook vrijwilligerswerk is een bijbaantje voor jongeren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-05-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is er nagegaan of het gebruik van motivatietechnieken bepaalt of mensen ergens actief bij betrokken raken of dat die actieve betrokkenheid wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren als religie en de sociaaleconomische positie. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat vrijwilligerstekorten bij verenigingen toenemen en zij ook veel jonge leden na hun vijftiende levensjaar zien verdwijnen. Hoe kunnen verenigingen zichzelf in stand houden en hoe moeten mensen bewegen om actief te worden als vrijwilliger. Om een antwoord te vinden is allereerst een literatuurstudie uitgevoerd waarbij verschillende motivatietechnieken in beeld zijn gebracht. Verder is uiteengezet wat de relatie is tussen vrijwilliger zijn en gelovig zijn en de invloed van de sociaaleconomische positie van mensen op het vrijwilliger zijn. Vervolgens is er op twee manieren onderzoek gedaan. Namelijk via een enquête en via een case study. De enquêteresultaten zijn gebruikt om hypotheses te toetsen. Deze hypotheses zijn opgesteld naar aanleiding van de literatuurstudie. In het case study onderzoek is het vrijwilligersbeleid van verschillende verenigingen geanalyseerd. Uiteindelijk zijn deze twee onderzoeken samengebracht om te kijken welke motivatietechnieken werken voor jongeren en of dit aansluit bij het beleid van verenigingen. Tot slot is in de conclusie een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation