Internationaal watermanagement in het Maasstroomgebied: de barrières en mogelijkheden voor internationale samenwerking

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-01-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Klimaatverandering is een uitdaging voor het watermanagement, aangezien de gevolgen hiervan een steeds groter wordende invloed hebben op het rivierverloop. Aangezien men niet precies kan voorspellen wat deze gevolgen zullen betekenen voor het rivierverloop, probeert men in het Maasstroomgebied nauw met elkaar samen te werken om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Per land zijn er een aantal actoren belangrijk voor de samenwerking. Dit zijn vooral ministeries, rivierbeheerders, overheidsinstellingen en natuurorganisaties. De Internationale Maascommissie (IMC) is een overlegplatform en acteert als monitor voor deze samenwerking, met in het bijzonder de toepassing van de internationale (EU) richtlijnen. Verder wordt er op bilateraal niveau samengewerkt in commissies. Op het niveau van spelregels is vooral de Europese wetgeving van belang, en probeert men zo weinig mogelijk met de nationale wetgeving bezig te zijn. Ook vinden er in het Maasstroomgebied gezamenlijke projecten plaats, zoals het AMICE project waar gezamenlijk naar klimaatverandering is gekeken. Cultuurverschillen en verschillen in visies & ideeën zijn belangrijke discoursen met betrekking tot de internationale samenwerking. Verder zijn hulpmiddelen als financiële mogelijkheden van invloed op de samenwerking, echter vormen deze geen direct probleem voor de internationale samenwerking in het Maasstroomgebied. Dat geldt binnen deze dimensie ook voor het kennisniveau.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen