Hoe groot is mijn wijk? Een case study naar dagelijkse activiteitenpatronen van wijkbewoners in Heerlen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De wijk heeft in de ogen van wetenschappers en beleidsbepalers altijd een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven van haar inwoners. De inwoners zouden samen een hechte gemeenschap vormen waarbinnen hun dagelijkse leven zich zou afspelen (Forrest & Kearns, 2001, p. 2130). Maar er beginnen zich barsten te vormen in dit plaatje. Verschillende mobiliteit- en technologische ontwikkelingen kunnen dit idyllische plaatje doen verdwijnen. Een toename van mobiliteit en de opkomst van sociale media en telecommunicatie maken het mogelijk om steeds meer en steeds verder weg gelegen activiteiten te bezoeken (SWOV, 2010, p. 1; Green, 2002, p. 284). Dit gegeven zou er toe kunnen leiden dat de wijk als schaalniveau minder belangrijk wordt. Activiteiten worden steeds meer bereikbaar waardoor de geografische nabijheid van activiteiten bij de woonplaats minder van belang kan zijn. Maar toch blijven beleidsbepalers en overheden stug vast houden aan het schaalniveau de wijk. Blijkbaar is het schaalniveau in hun ogen nog niet dood maar juist levendiger dan ooit. Zo ook in de gemeente Heerlen. De gemeente Heerlen kent vele wijken met ieder hun eigen wijkbeleid. Vele projecten worden jaarlijks geïmplementeerd en geëvalueerd. Dit onderzoek wordt verricht om een antwoord te vinden op de vraag: Welke rol speelt de wijk in het dagelijks leven van de wijkbewoners in de gemeente Heerlen?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen