Van linguïstiek naar interactiviteit? Een exploratief onderzoek naar de samenhang tussen linguïstische kenmerken van interactiviteit en tweets van wijkagenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Verschillende linguïstische kenmerken blijken samen te hangen met de mate van interactiviteit in een gespreksvoering (onder meer Mazeland, 2003; Antaki, 2011; Sidnell & Stivers, 2012; Fox, Thompson, Ford & Couper-Kuhlen, 2012). Het is interessant om te onderzoeken of de verschillende linguïstische kenmerken voor interactiviteit samenhangen met het taalgebruik van een wijkagent op Twitter. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: „Welke linguïstische kenmerken van interactiviteit komen voor in een tweet van een wijkagent?‟ Binnen dit onderzoek is er een corpusanalyse uitgevoerd. Op basis van een geaggregeerd databestand is de frequentie van de zes linguïstische kenmerken van interactiviteit, ingezet door wijkagenten, berekend. Verder zijn er opvallende linguïstische patronen per wijkagent geanalyseerd. Vervolgens is er gekeken naar de samenhang tussen de door wijkagenten ingezette linguïstische kenmerken van interactiviteit. Als laatste is er een kwalitatieve follow-up studie uitgevoerd waarin vijf geselecteerde tweets met een hoog en een laag aantal linguïstische kenmerken van interactiviteit geanalyseerd zijn op basis van conversatieanalytische patronen en linguïstische kenmerken van interactiviteit. De resultaten tonen aan dat alle zes de linguïstische kenmerken van interactiviteit voorkomen in het totaal aan geanalyseerde tweets van wijkagenten (N = 625). Wijkagenten blijken in meer dan de helft van hun tweets de linguïstische kenmerken van Twittermarkeerders toe te passen. In een derde van de tweets passen wijkagenten de engagementmarkeerders toe. Ook blijkt uit dit onderzoek dat wijkagenten in hun taalgebruik op Twitter een gering aantal twijfel-/afstandmarkeerders en zekerheidsmarkeerders inzetten. De follow-up studie toont aan dat hoog interactieve tweets meer retweets, likes en reacties ontvangen dan laag interactieve tweets. Hoog interactieve tweets kenmerken zich tevens door een hoger aantal beurtwisselingen tussen de wijkagent en de volger. De overeenkomst tussen laag en hoog interactieve tweets is dat wijkagenten in veel gevallen niet reageren op reacties van volgers, waardoor er geen conversatie ontstaat. Dit betekent dat een hoog aantal linguïstische kenmerken in een tweet van een wijkagent niet altijd tot conversatie leidt. Het verrichten van onderzoek naar de linguïstiek van wijkagenten op Twitter, in combinatie met het ontstaan of verloop van een conversatie met volgers, maakt dit onderzoek vernieuwend. Tot slot is de toepassing van het operationeel model uit dit onderzoek, eventueel in combinatie met de theorie van de interactionele ordeningsprincipes en gespreksopening en -afsluiting, geschikt voor verscheidene interessante vervolgonderzoeken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren