Taalvouten: Het gebruik van 'hun' als onderwerp en meewerkend voorwerp in het Nederlands

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het moderne Nederlands is het steeds gebruikelijker om het voornaamwoord hun te gebruiken als onderwerp in een zin. Uit de literatuur komt naar voren dat voornamelijk hoger opgeleiden deze verschuiving afkeuren. Maar hoe zit dat met het gebruik van hun als meewerkend voorwerp? Vinden Nederlandssprekenden deze verschuiving acceptabel? In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze vragen. Verwacht werd dat de hoger opgeleiden de zinnen waarbij hun als onderwerp werd gebruikt, als minder acceptabel zouden beoordelen. De zinnen waarbij hun als meewerkend voorwerp werd gebruikt zouden zij als acceptabel beoordelen. Aan de hand van een statistische analyse bleken er significante verschillen te bestaan bij zowel de variabele ‘grammaticaliteit’ als de variabele ‘grammaticale functie’. Tevens was er een significant verschil te zien tussen deze variabelen. Kortom, er was een effect te zien op de mate van acceptabiliteit van de testzinnen. Deze uitkomsten worden mogelijk verklaard vanuit het verschijnsel ‘hypercorrectie’.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren