Omgevingsvisie & Gezondheid – Een verkenning van hoe gezondheidsaspecten kunnen wor-den meegenomen in een gemeentelijke omgevingsvisie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De wet is onder andere gefocust op: “het berei-ken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omge-vingskwaliteit” (Artikel 1.3 Omgevingswet). Onder de nieuwe wet is een belangrijkere rol weggelegd voor gemeenten, omdat het Rijk meer los wil laten. Dit betekent dat afwegingen zo veel mogelijk op decentraal niveau worden gemaakt. Echter zijn er drie valkuilen. Allereerst is de informatie met betrekking tot gezondheid gefragmenteerd. Ten tweede is er weinig bekend over hoe gezondheid meegenomen kan worden in ruimtelijk beleid zoals de omgevingsvisie. De derde valkuil is dat de Omgevingswet geen tekst en uitleg geeft wat het begrip ‘gezonde fysieke leefomgeving’ inhoudt. Dit roept de vraag op: ‘wat is nu gezondheid in de fysieke leefomgeving?’ Het doel van dit onderzoek is om deze losse stukjes in verband met elkaar te brengen. Het onderzoeksdoel is inzicht krijgen in welke gezondheidsaspecten hier geschikt voor zijn en hoe deze meegenomen kunnen worden in een gemeentelijke omgevingsvisie. Er is gekozen voor de omgevingsvisie omdat de omgevingsvisie enerzijds de start is van het gemeentelijke beleid en anderzijds de koers van het gemeentebestuur weergeeft met betrekking tot de inrichting van de leefomgeving.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen