Fietsenstallingen in de steden, kopzorg voor stadsbestuurders: Over de economische & sociaal-culturele waarde die fietsenstallinggebruikers hechten aan fietsparkeren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederlanders hebben het hoogste fietsgebruik van Europa in 2007 met 26 procent ten opzichte van het gebruik van andere vervoersmiddelen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). In de Nederlandse grote steden met meer dan 50.000 inwoners ligt het fietsgebruik hoger, tot 38 procent in Groningen en 37 procent in Zwolle (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Deze ruimtelijke differentiatie leidt tot fietsparkeerproblemen in de grote steden waar vervoersstromen in knooppunten bijeenkomen. Deze knooppunten waar problemen ontstaan zijn voornamelijk de centrale treinstations. Het parkeren van je fiets op een station. Niet een gemakkelijk klusje maar een echte missie die je niet zomaar tot een goed einde brengt. Fietsenstallingen op stations zijn vaak overvol. Fietsen staan soms dubbel geparkeerd, of complete wrakken staan nog met een ketting aan de stalling geketend. Zet hier je fiets maar eens neer. Vaker dan eens heeft ondergetekende de trein en/of bus gemist door een overvolle fietsenstalling. Het helpt echter niet om fietsenstallingen te vergroten. Want het is zo dat bij een stijging van het aanbod van fietsenstallingen de vraag naar fietsenstallingen evenredig stijgt. In een artikel van het NRC (2011) wordt ook geschreven over dit fenomeen. Er wordt onderzoek gedaan naar het bestaan van een verband tussen de waarden die mensen hechten aan het fietsparkeren en het fietsenstallingprobleem. Het gaat daarbij om economische en sociaal-culturele waarden. Er is gekeken naar economische waarden zoals tijdwinst, zoektijd van een stalling, waarde van de fiets. Er is ook gekeken naar sociaal-culturele waarden zoals het betaald stallen en het verder weg parkeren van de bestemming om zo veiliger te kunnen stallen. Daarbij is ook de klantwensenpiramide gebruikt die hoort bij de klantwaarde theorie. Deze theorie laat goed zien hoe de waarden van de fietsenstallinggebruikers opgebouwd zijn. Er is daarna gekeken of de analyse van deze waarden kan leiden tot een mogelijke ontwikkeling van een oplossing van het Nederlandse fietsenstallingprobleem. Er heeft hiervoor een diepteonderzoek plaatsgevonden naar twee casussen, namelijk de fietsenstallingen bij de stations van Apeldoorn en Nijmegen, allebei stations met een fietsenstallingprobleem. Het antwoord op de hoofdvraag in dit onderzoek in hoeverre het fietsenstallingprobleem in de steden Apeldoorn en Nijmegen verklaard kan worden door de economische & sociaal-culturele waarden die mensen hechten aan het fietsparkeren was lastig. Er waren een heleboel waarden die mensen hechten aan het fietsparkeren maar het was lastig om deze te koppelen aan het fietsenstallingprobleem. Door inzicht te krijgen in deze waarden en te laten zien wat het mensen doet wanneer zij hun fiets parkeren is nog niet goed genoeg duidelijk geworden hoe dit het fietsenstallingprobleem tegen gaat houden. Het probleem bestaat namelijk uit meerdere factoren en de waarden die mensen hechten aan het parkeren is er één van. Concluderend; op basis van dit onderzoek is duidelijk dat hier nog veel verder onderzoek naar gedaan dient te worden want er is vast een link tussen de waarden die fietsenstallinggebruikers hechten aan het fietsparkeren en het fietsenstallingprobleem te vinden maar dat is in dit onderzoek helaas niet gelukt, tot mijn spijt. Maar door mijn bijdrage is er wel een goede basis neergezet voor verder onderzoek en is de doelstelling van dit onderzoek ’het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een mogelijke oplossing van het Nederlandse fietsenstallingprobleem door te kijken naar de economische & sociaal-culturele waarden die mensen hechten aan het fietsparkeren in Apeldoorn en Nijmegen’ wel behaald.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen