De invloed van onafhankelijke lokale politieke partijen op de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat over de relatie tussen gemeente en woningcorporaties. Binnen deze relatie gaat het over de invloed die onafhankelijke lokale partijen hebben. Dit is van belang omdat woningcorporaties en gemeente beiden verantwoordelijk zijn voor de lokale volkshuisvesting. Zij hebben voor het realiseren van de eigen doelen de ander nodig en zijn daardoor veel met elkaar in contact. De aanleiding voor het onderzoek is de veronderstelling van professor G. de Kam dat onafhankelijke lokale politieke partijen de beste vriendjes van woningcorporaties zouden zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat over deze veronderstelling nog weinig kennis bestaat. Vooral de kwalitatieve aanpak, zoals in dit onderzoek, is gehanteerd is nieuw. Het onderzoek betreft een casestudy naar gemeenten waar een onafhankelijke lokale partij de wethouder levert voor tenminste volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In het onderzoek zijn de casussen Zevenaar, Raalte, Zeewolde en Groesbeek geanalyseerd. Het onderzoek heeft de volgende vraagstelling: “Hoe beïnvloeden onafhankelijke lokale politieke partijen de relatie tussen gemeente en woningcorporatie en hun woonbeleid?”
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen