Zingeving & contingentie in het levensverhaal van adolescenten

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2022-12-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het pilot-onderzoek beschrijft hoe adolescenten reflecteren op ervaringen van contingentie en levensdoelen in de context van hun levensverhaal. Middels semi-gestructureerde interviews werden acht levensverhalen onderzocht op betekenisgeving, levensdoelen, funderende werkelijkheid, (in)congruentie en de mate van integratie. De eerste hypothese gaat ervan uit dat een ervaring van contingentie conflicteert met de menselijke behoefte aan coherentie, begrip en betekenis. Vanuit de onderzoeksresultaten wordt zichtbaar dat respondenten belang hebben bij en worstelen met ingrijpende gebeurtenissen. De tweede hypothese gaat ervan uit dat ultieme doelen bijdragen aan meer coherentie, begrip en betekenis in het levensverhaal. Ditzelfde geldt voor de verankering van doelen in een funderende werkelijkheid. De behoefte om het leven te leven vanuit de eigen waarden is duidelijk aanwezig bij de respondenten. Hun levensbeschouwing is vaak impliciet aanwezig. De derde hypothese gaat ervan uit dat een betekenisvolle interpretatie bijdraagt aan subjectief welzijn. Deze hypothese is op basis van de huidige data niet te beantwoorden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen