'Liever luie lezers dan geen lezers': De invloeden van verschillende tekstvormen van Middelnederlandse verhalen op de narratieve betrokkenheid en het leesplezier van de lezer en het behalen van het leerdoel cultuuroverdracht in het Nederlands historisch literatuuronderwijs.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-01-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het historisch literatuuronderwijs worden veel Middeleeuwse teksten gelezen, maar blijkt de waardering van deze teksten door leerlingen erg laag (Dera, 2019). Om te voorkomen dat Middeleeuwse literatuur minder gelezen wordt, kan gekozen worden voor een hertaling van de oorspronkelijke Middelnederlandse teksten (Parlevliet, 2011). Hertalingen die zijn geschreven in de moedertaal van een lezer kunnen leiden tot meer narratieve betrokkenheid en leesplezier van de lezer bij het verhaal dan teksten geschreven in een taal die niet goed wordt beheerst, zoals oorspronkelijke Middelnederlandse teksten (Busselle & Bilandzic, 2009; Chung-Fat-Yim, Cilento, Piotrowska, & Mar, 2019; Green, Brock, & Kaufman, 2004). In het huidige onderzoek werd nagegaan wat de effecten waren van het aanbieden van de oorspronkelijke tekst en van verschillende soorten hertalingen op de narratieve betrokkenheid en op het leesplezier van lezers. Bovenbouwleerlingen uit havo en vwo werden blootgesteld aan drie verschillende tekstvormen van fragmenten uit het verhaal van Sente Brandaen: Het oorspronkelijk Middelnederlands narratief, een poëziehertaling en een prozahertaling. Leerlingen evalueerden de teksten onder andere op de narratieve betrokkenheidsschaal van Busselle en Bilandzic (2009). Op grond van de resultaten van het experiment kan geconcludeerd worden dat de narratieve betrokkenheid bij de hertalingen hoger lag dan bij de oorspronkelijke tekst. Op de losse subdimensie narratief begrip werd dit effect ook gevonden, maar voor de subdimensies narratieve aanwezigheid, aandachtfocus, emotionele betrokkenheid en ook voor het leesplezier bleef dit verschil uit. De mate van narratieve betrokkenheid en leesplezier bij de leerlingen verschilde niet tussen de poëziehertaling en de prozahertaling. Regressie-analyses toonden aan dat de moeilijkheidsgraad van de taal in bijna alle gevallen invloed had op zowel de narratieve betrokkenheid en het leesplezier van de leerling, hoewel deze invloed niet hoog was. Als laatste bleken geen verschillen te bestaan tussen de versies bij het behalen van het leerdoel cultuuroverdracht. Op basis van het onderzoek wordt voor het literatuuronderwijs aanbevolen om in plaats van de oorspronkelijke tekst een hertaling aan te bieden ongeacht welke vorm.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren