Twisten om torens. De rol van identiteit, authenticiteit en autoriteit in de omgang met monumentaal erfgoed in Nijmegen van de late negentiende tot de vroege eenentwintigste eeuw.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie staat de vraag centraal welke rol identiteit, authenticiteit en autoriteit hebben gespeeld in de omgang met monumentaal erfgoed in Nijmegen vanaf het eind van de negentiende tot het begin van de eenentwintigste eeuw. Om deze vraag te beantwoorden worden drie Nijmeegse erfgoedkwesties behandeld; de Kruittoren, de Stevenstoren en de Donjon. Bij deze casussen wordt gekeken welke rol de sleutelbegrippen identiteit en authenticiteit hebben gespeeld in de discussies rond de omgang met de monumenten, en welke invloed de autoriteitsvraag heeft gehad op het verloop en de uitkomst van de discussies. Ook wordt gekeken of de nationale trend van de ‘democratisering van erfgoed’ ook terug te zien is bij lokale erfgoedkwesties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation