De grote belangen van een kleine elite De rol van de financiële belangen van de plantage-eigenaren binnen de besluitvorming rondom de afschaffing van de slavernij in Nederlands West-Indië (1833-1862)

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op 1 juli 1863 werd in Nederlands West-Indië de slavernij afgeschaft. De Nederlandse overheid was echter al jaren eerder overtuigd dat de slavernij op termijn afgeschaft diende te worden. De plantage-eigenaren eisten echter een ruime financiële tegemoetkoming in het geval van de afschaffing van de slavernij. Uiteindelijk hebben zij deze ook gekregen. De verschillende vormen van tegemoetkoming bedroegen in totaal ongeveer tien procent van het Nederlandse overheidsinkomen van 1863. De trage politieke besluitvorming tot de afschaffing wordt door veel historici toegeschreven aan de moeilijke economische situatie waarin Nederland zich destijds bevond, waardoor de tegemoetkoming aan de plantage-eigenaren niet uitgekeerd konden worden. Er bestaat echter geen consensus over de precieze rol die de persoonlijke financiële belangen van de plantage-eigenaren speelden binnen de politieke besluitvorming. Dit onderzoek gaat in op deze onduidelijkheden door te onderzoeken welke rol de financiële belangen van de plantage-eigenaren speelden bij de politieke besluitvorming rondom de afschaffing van de slavernij in Nederlands West-Indië tussen 1833-1862.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren