Het effect van handgebaren op motivatie in online colleges

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat in op het effect van het gebruik van non-verbale communicatie door docenten op de intrinsieke motivatie van studenten. Aan de hand van bestaande literatuur is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen: Wat is het effect van het gebruik van illustratoren door docenten op de intrinsieke motivatie van studenten in online colleges van het vervolgonderwijs? Aan de hand hiervan kan namelijk onderscheid gemaakt worden tussen welke vormen van non-verbale communicatie het meeste invloed hebben op de intrinsieke motivatie van studenten. Om antwoord op deze onderzoeksvraag te geven, is een experiment opgezet. Hierbij werd een online college nagebootst en moesten proefpersonen na het zien van deze video een vragenlijst omtrent de intrinsieke motivatie invullen. Hieruit blijkt dat het gebruik maken van veel illustratoren door een docent ervoor zorgt dat de studenten meer intrinsieke motivatie hebben in online colleges van het vervolgonderwijs.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren