Linguïstische stoornissen na wakkere hersenchirurgie - Een onderzoek naar de acute fase als voorspeller voor postoperatief herstel.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-11-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De gouden standaardbehandeling van gliomen in eloquente gebieden is wakkere hersenchirurgie. Het effect van de wakkere hersenchirurgie en het herstel postoperatief wordt in deze studie onderzocht. Om in de toekomst een therapiestudie op te kunnen zetten voor deze patiëntengroep, wordt er gekeken of de resultaten acuut postoperatief een voorspellende waarde hebben voor de andere meetmomenten. Aan deze studie deden 24 patiënten mee met glioma’s (laag- en hooggradig). De patiënten werden getest op vier meetmomenten: T1 (preoperatief), T2 (acuut postoperatief), T3 (korte termijn postoperatief), T4 (lange termijn postoperatief) met een neuropsychologisch onderzoek op T1, T3 en T4, en een ‘aan bed screening’ op T2. De prestaties van de patiënten worden vergeleken met een normatieve groep en het effect van de wakkere hersenchirurgie op de prestaties van de patiënten postoperatief ten opzichte van preoperatief worden bekeken. One way Repeated Measures ANOVA werd uitgevoerd om te bepalen wat de invloed is van tumoren behandelgerelateerde variabelen (tumorgraad, laesielocatie en nabehandeling). Pre- (T1) en postoperatief (T3 en T4) werden er stoornissen gevonden bij de patiënten voor de test BNT_benoemen. Prestaties van de patiënten op andere testen waren pre- en postoperatief niet gestoord. Voor de testen lezen en nazeggen is er een significante verslechtering in prestaties op T2 ten opzichte van T1 en een verbetering op T3 ten opzichte van T2. Op de lange termijn werden er geen verbeteringen meer waargenomen. De scores voor BS_begrip op T2 voorspellen de scores op T3 en T4 voor de Token Test_begrip met 30% en de scores voor BS_lezen op T2 voorspellen de scores voor BS_lezen op T3 en T4 voor 46%. Er was geen invloed van tumorof behandelgerelateerde variabelen op de scores van de patiënten. De bevindingen laten zien dat er na de wakkeroperatie op bepaalde taaltaken zoals lezen en nazeggen weer herstel kan plaatsvinden en dat er voorzichtig kan worden gesproken van een voorspellende functie van T2 voor de taaltaken BS_lezen en BS_begrip.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren