Het effect van Geslacht en Onzekerheidswoorden op Pijninschatting.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2023-06-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het huidige experiment focust zich op de invloed van geslacht en onzekerheidswoorden op pijninschatting. De onderzoeksvraag luidt als volgt: In hoeverre is er een effect van het geslacht van een fictieve patiënt en gebruik van onzekerheidswoorden in een pijnomschrijving via een chatbericht op pijninschatting? Bestaande onderzoeken omtrent de invloed van geslacht bewijzen dat het wel degelijk van invloed is. De uitslagen verschilden echter per onderzoek en de gebruikte materialen bestonden uit videobeelden met vertoning van gezichtsuitdrukkingen. Het effect van geslacht op pijninschatting is nog niet eerder onderzocht in de context van geschreven taal. Wat betreft de aan- of afwezigheid van onzekerheidswoorden toont ieder bestaande onderzoek dat gebruik ervan de geloofwaardigheid van een boodschap negatief beïnvloeden. Het is echter nog niet onderzocht in een medische context van arts- patiëntcommunicatie. Terwijl het belang groot is vanwege de opkomst van e-health. Dit experiment is vormgegeven aan de hand van twee onafhankelijke variabelen, namelijk Geslacht en Onzekerheidswoorden. Het betreft een 2x2 design waarbij de vier condities zijn verwerkt in vier chatberichten (1. Man – Met onzekerheidswoorden, 2. Man – Zonder onzekerheidswoorden, 3. Vrouw – Met onzekerheidswoorden, 4. Vrouw – Zonder onzekerheidswoorden). Er was sprake van een tussenproefpersoonsontwerp waarbij de 174 proefpersonen evenredig verdeeld zijn over de condities. Tot slot zijn de uitkomsten van het experiment met twee afzonderlijke tweeweg-ANOVA’s getoetst. De resultaten van huidig onderzoek bleken echter niet significant. Er was geen sprake van een effect van geslacht op de pijninschatting en ook de aan- of afwezigheid van onzekerheidswoorden in het chatbericht waren niet van invloed op de geschatte mate van pijn van de fictieve patiënt. Daarnaast is er ook geen interactie-effect gevonden van geslacht en onzekerheidswoorden op de pijninschatting. Deze uitslagen nemen de relevantie van dergelijk onderzoek niet weg en sporen aan tot verder onderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren