Beelden van vrouwen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-01-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2019 was er hernieuwde aandacht voor het werk van de Antwerpse hedendaagse kunstenares Karin Hanssen (1960-) in de vorm van drie solotentoonstellingen. Tijdens deze exposities was een serie van tien schilderijtjes in olieverf op karton te zien, getiteld Retu(r)ning the Gaze (2018). In deze masterscriptie wordt die serie bestudeerd vanuit vier cultuurwetenschappelijke en kunsthistorische perspectieven om een antwoordt te formuleren op de onderzoeksvraag die als volgt luidt: hoe werkt het samenspel van de blik, herinnering, gender en artistieke praktijk in Karin Hanssens serie schilderijen getiteld Retu(r)ning the Gaze (2018)? Elk perspectief wordt ingezet om de schilderijenserie te analyseren en interpreteren. In het afsluitende hoofdstuk wordt geconcludeerd dat de vier perspectieven op verschillende niveaus bijdragen aan de duiding van de schilderijenserie en dat de perspectieven elkaar kunnen aanvullen en versterken bij de interpretatie van Retu(r)ning the Gaze. Deze masterscriptie biedt nieuwe inzichten in de schilderijenserie en draagt bij aan een bredere inbedding ervan in enerzijds het oeuvre van Karin Hanssen en anderzijds de kunstgeschiedenis en cultuurwetenschappen. Kernwoorden: hedendaagse kunst, Karin Hanssen, de blik, herinnering, gender, artistieke praktijk, foto versus schilderij, toe-eigening, feminisme.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation