De invloed van taal en narrativiteit op de overtuigingskracht van gezondheidsboodschappen Hoe kunnen mensen overtuigd worden van verstandig antibioticagebruik?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds vaker zien mensen boodschappen in een tweede taal in plaats van in hun moedertaal. Dit kan de overtuigingskracht van die boodschappen beïnvloeden, omdat een moedertaal emotioneler wordt ervaren dan een tweede taal en emoties een belangrijke rol spelen bij overtuiging. Reclames worden in een moedertaal bijvoorbeeld emotioneler ervaren dan in een tweede taal, maar het is onduidelijk of dit effect ook optreedt bij gezondheidsboodschappen waarin mensen worden gestimuleerd tot gezond gedrag. Als dat zo is, dan zou het kunnen dat gezondheidsboodschappen in een tweede taal minder overtuigend werken dan in een moedertaal en dat mensen daarmee onvoldoende overtuigd worden om het aanbevolen gezonde gedrag uit te voeren. Dat kan de volksgezondheid negatief beïnvloeden. Bovendien is het mogelijk dat dit effect sterker is voor narratieve gezondheidsboodschappen, waarin emoties worden opgeroepen, dan voor informatieve gezondheidsboodschappen, die niet ontwikkeld zijn om emoties teweeg te brengen. In het huidige onderzoek is met een experiment nagegaan of een gezondheidsboodschap die verstandig antibioticagebruik stimuleert in een moedertaal emotioneler en overtuigender wordt gevonden dan een gezondheidsboodschap in een tweede taal. Uit de resultaten blijkt dat dit niet het geval is, maar een narratieve gezondheidsboodschap in de moedertaal zorgt wel voor een grotere intentie om verstandig met antibiotica om te gaan dan een informatieve gezondheidsboodschap. Voor een tweede taal bestaat dit verschil tussen de twee verschillende soorten boodschappen niet. Wel wordt een narratieve boodschap in beide talen emotioneler gevonden dan een informatieve boodschap. Dit betekent dat een boodschap om verstandig antibioticagebruik te stimuleren het beste in narratieve vorm verspreid zou kunnen worden, aangezien dit in beide talen voor meer emotie zorgt dan een informatieve boodschap, en een narratieve boodschap in de moedertaal bovendien overtuigender is. De gezondheidsboodschap hoeft echter niet naar de moedertaal vertaald te worden om overtuigend te werken en daarmee de volksgezondheid te verbeteren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren