Partnership 2005 t/m 2009, een succes? Onderzoek naar de samenwerking tussen de gemeente Arnhem en plaatselijke woningcorporaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-11-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wonen, het is één van de basisbehoefte van elke burger. De gemeenten zijn één van de belangrijkste actoren die huisvesting in woonplaatsen mogelijk dienen te maken. Voor uitvoering van de huisvestingstaak dienen gemeenten zogenaamde woonvisies te ontwikkelen, die weergeven wat er in een bepaalde periode in een gemeente moet veranderen om aan te kunnen sluiten aan de bestaande woonbehoeften (VNG, 2007). Om het beleid daadwerkelijk te kunnen realiseren is samenwerking met woningcorporaties noodzakelijk. Door middel van het ontwikkelen van zogenaamde prestatieafspraken, gaan gemeenten en corporaties een samenwerkingsverband aan. De coöperatie tussen beide partijen is daarmee van cruciaal belang om ‘goed wonen’ in een woonplaats te kunnen bevorderen. Verschillende ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben er echter toe geleid dat de samenwerking tussen de gemeenten en corporaties aan verandering onderhevig is. Decentralisatie van woningcorporaties en de daarmee samenhangende financiële verzelfstandiging transformeerden corporaties in maatschappelijke ondernemingen. De verzelfstandiging heeft tot gevolg gehad dat de verhoudingen tussen gemeenten en corporaties zijn gewijzigd en onder druk zijn komen te staan. Het is voor beide partijen opnieuw zoeken naar een manier waarop zij het meest effectief en efficiënt samen kunnen werken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen