De partnerschapstrategie van het WNF : one-size-fits-all?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het WNF een voorbeeldfunctie heeft bij het aangaan van partnerschappen met bedrijven. Omdat er nog weinig bekend is in de literatuur over de mate waarin het WNF een “one-size-fits-all” strategie toepast op verschillende partners, zijn in dit onderzoek twee verschillende partnerschappen van het WNF bestudeerd. Omdat zij op verschillende punten van elkaar verschillen zijn de partnerschappen met Eneco en de Rabobank onderzocht. De verschillen zijn aan te merken op het gebied van core business, eigenaren en focus van het partnerschap. De doelstelling van mijn onderzoek is: een bijdrage te leveren aan de inzichten in de strategie die het WNF hanteert in partnerschappen met bedrijven, door een analyse te maken van twee verschillende huidige partnerschappen van het WNF, teneinde handvatten aan te reiken bij het ontwikkelen van succesvolle partnerschappen. De vraagstelling van mijn onderzoek is afgeleid van de doelstelling. Aan het einde van deze thesis geef ik een antwoord op de centrale vraag van mijn onderzoek, deze luidt als volgt: Welke verschillen zijn te onderscheiden in de strategie die het WNF hanteert in haar partnerschappen met Eneco en de Rabobank en hoe draagt deze strategie bij aan het succes van een partnerschap?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen