Humor op Twitter tijdens crises. Een vergelijking tussen de vluchtelingencrisis en de ebola-epidemie op basis van humor.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen jaren zijn sociale media ontzettend belangrijk geworden. Niet alleen individuen, maar ook organisaties en overheden maken gebruik van sociale media. Een veelvoorkomend aspect op sociale media is het gebruik van humor. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of er overeenkomsten en verschillen bestaan tussen humor op Twitter tijdens de ebola-epidemie en de vluchtelingencrisis. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre is er een relatie tussen soorten humor in tweets en het verloop van een crisis? Uit de resultaten is gebleken dat er tijdens de ebola-epidemie meer gebruik wordt gemaakt van humor dan tijdens de vluchtelingencrisis. Bij beide crises werden vooral de humorcategorieën belediging en ironie gebruikt. Daarnaast is ook gebleken dat de categorieën belediging en ironie, onafhankelijk van het type crisis, significant vaker voorkomen dan je op basis van toeval zou verwachten. Met behulp van deze resultaten kunnen organisaties en overheden berichten van Nederlandse burgers over een crisis begrijpen en analyseren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren