Het Marokkaans Nederlands accent: de nieuwe ‘succesfactor’ in de marketing?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het huidige onderzoek is er onderzoek gedaan om te achterhalen in hoeverre productadvertenties in het Marokkaans Nederlands accent beter worden gewaardeerd dan het Standaard Nederlands (SN) accent. Daarbij is gekeken in hoeverre er verschillen tussen een congruent- en incongruent product aanwezig waren. Het experiment wees uit dat het MFD-accent op vele gebieden hoger werd beoordeeld dan het SN-accent. De advertentie en het product werden positiever beoordeeld en ook was er een hogere aankoopintentie. Het SN-accent leidde tot een positievere waardering van de spreker, al zorgde het Marokkaans Nederlandse accent wel voor een positievere beoordeling op dynamisme. Daarnaast bleek dat de oudere leeftijdsgroep positiever was dan de jongere leeftijdsgroep. Er werd geen direct bewijs gevonden voor congruentie. Het Marokkaans Nederlands accent kan een positieve invloed hebben op productadvertenties. Echter, sprekers worden nog steeds positiever beoordeeld bij het SN-accent.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren