Vrolijke cultuur of burgermoraal? Verkennend onderzoek naar de rol van een tekst over de rechte weg naar het gasthuis in vier gedrukte bundels uit de zestiende en zeventiende eeuw

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-05-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aan het einde van de vijftiende eeuw schreef een Franse edelman een korte tekst waarin hij op ironische wijze opsomt wie er allemaal in het gasthuis, ook wel het armenhuis, terecht zouden komen. Deze tekst werd bekend onder de titel Le droit chemin de lhospital. Deze Franse tekst is niet alleen bewerkt naar het Engels, maar ook in het Nederlands kennen we bewerkingen. Er zijn vier bewerkingen van deze tekst over de rechte weg naar het gasthuis (hierna ‘gasthuistekst’) overgeleverd in vier gedrukte verzamelbundels uit de zestiende en zeventiende eeuw. Het gaat om de bundels Der fielen, rabauwen, oft der schalcken vocabulaer, Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen, het Tafereel van de Belacchende werelt en tot slot het bundeltje Den verkeerden Hemel dat is opgenomen in het composiet De vermakelijckheyt selfs, ofte alle-mans gadingh. Er is geen eenduidige visie op de gasthuistekst. Is deze nu moralistisch, vermakelijk of een combinatie van beide? In dit verkennende onderzoek is gekeken naar hoe en waarom de gasthuistekst in maar liefst vier Nederlandse gedrukte verzamelbundels is opgenomen en hoe de tekst daarin kan hebben gefunctioneerd door zowel te kijken naar de signalen die de bundels zelf verschaffen over de betekenis van de gasthuistekst als door te kijken naar de parateksten volgens het concept van Gérard Genette. Ook is telkens de vraag gesteld welke positie de gasthuistekst innam binnen de tekstverzamelingen in de bundels. Er is in dit verkennende onderzoek enkel gekeken naar de gasthuistekst, de andere teksten in de bundel zijn niet of nauwelijks bestudeerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren