Eén voor allen, allen voor één! Een kwalitatief onderzoek naar de versterking van de samenwerking tussen de basisteams binnen het district Gelderland-Midden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het aantal misdrijven is sinds tijden niet zo laag geweest in Nederland maar desondanks blijft veiligheid een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s. De politie heeft een cruciale rol binnen dit thema om burgers gevraagd en ongevraagd te beschermen. Momenteel ervaart het district Gelderland-Midden uitdagingen omtrent de Gebiedsgebonden Politiezorg. Het district wil dan ook vroegtijdig kijken naar een versterking van de samenwerking tussen de basisteams. De resultaten uit de interviews geven weer in hoeverre de zes factoren van invloed zijn op de huidige en gewenste samenwerking. Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige samenwerking nog niet geheel effectief opereert, zo zijn er nog onduidelijkheden omtrent een gezamenlijke visie, wordt de omvang van het Districtelijk Management Team als te groot ervaren én worden de netwerkcompetenties niet optimaal benut. Tevens is er geen sprake van formalisering en kan het onderling vertrouwen versterkt worden. Uit de interviews is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een gezamenlijke visie. Daarnaast willen zij een effectieve inzet van netwerkcompetenties, een samenwerking vanuit de intrinsieke motivatie, een kleinere omvang van het netwerk, gedragscodes én een netwerkmanager die de samenwerking faciliteert. Of een versterking van de samenwerking grote gevolgen heeft voor de lokale driehoek moet nog blijken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen