In hoeverre spelen de mate van concreetheid, details en framing een rol bij de beïnvloeding van consumenten bij online klantbeoordelingen (eWOM)?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek beoogt meer inzicht te verschaffen in het effect van concreetheid op de beïnvloeding van consumenten bij online klantbeoordelingen (eWOM). Bestaand onderzoek vindt tegenstrijdige resultaten. Verschillende juridische onderzoeken die in het huidige onderzoek genoemd worden, wijzen grof gezegd dezelfde richting uit: concreetheid of details zouden het geloofwaardigheidsoordeel van een bericht positief kunnen beïnvloeden. Schellekens, Verlegh en Smidts (2010) vinden in een eWOM-context juist dat abstract taalgebruik tot betere attitudes en hogere koopintenties leidt. In het huidige onderzoek is nader onderzocht in hoeverre de stijl van het bericht (concreet of abstract) en framing (positieve of negatieve beoordeling) een rol spelen in de beïnvloeding van consumenten bij online klantbeoordelingen (eWOM). De mate van beïnvloeding is onderzocht aan de hand van drie afhankelijke variabelen: Geloofwaardigheid, Attitude en Koopintentie. In een experiment kregen respondenten een hoteladvertentie, gevolgd door twee positieve en twee negatieve klantbeoordelingen te zien. Groep A zag de positieve berichten in concrete vorm en de negatieve berichten in abstracte vorm. Groep B zag de positieve berichten in abstracte vorm en de negatieve berichten in concrete vorm. Allereerst is onderzocht of er verschil bestond tussen de concrete en abstracte klantbeoordelingen wat betreft hun geloofwaardigheid. Uit de resultaten bleek dat bij negatieve klantbeoordelingen, de concrete berichten als geloofwaardiger werden beoordeeld dan de abstracte berichten. Bij positieve klantbeoordelingen werd geen verschil tussen concrete en abstracte klantbeoordelingen gevonden. Verder bleek dat bij een vergelijking tussen de positieve en negatieve abstracte berichten, de positieve abstracte berichten als geloofwaardiger werden beoordeeld van de negatieve abstracte berichten. Bij de concrete berichten werd geen verschil in beoordeling van geloofwaardigheid gevonden. Vervolgens werd onderzocht of groep A een positievere attitude en koopintentie ten opzichte van het hotel had dan groep B. Er is geen verschil tussen de groepen gevonden voor attitude en koopintentie ten opzichte van het hotel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren