De effecten van het aanspreken met u en jij: Een experimenteel onderzoek naar de effecten van de aanspreekvorm in productadvertenties en de prijsklasse van het product op de prijsindicatie door de ontvanger.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het huidige onderzoek is gekeken naar de effecten van de aanspreekvorm in een productadvertentie op de prijsindicatie van het product, de attitude ten opzichte van de advertentie, de attitude ten opzichte van het product en de aankoopintentie van de ontvanger. Aan de hand van de bestaande literatuur is de hypothese opgesteld dat het gebruik van de aanspreekvorm jij in een productadvertentie tot een lagere prijsindicatie leidt dan het gebruik van de aanspreekvorm u. Daarnaast is de onderzoeksvraag opgesteld of de prijsklasse van het product uit de advertentie een modererende invloed heeft op het effect van de aanspreekvorm op de prijsindicatie door de ontvanger. Ook zijn de effecten van de aanspreekvorm met de modererende invloed van de prijsklasse van het product uit de advertentie op de attitude ten opzichte van de advertentie, de attitude ten opzichte van het product en de aankoopintentie van de ontvanger onderzocht. Het huidige onderzoek is een uitbreiding van de literatuur. Er is namelijk nog relatief weinig onderzoek gedaan naar bovenstaande hypothese en onderzoeksvragen binnen de marketing. Om de hypothese te kunnen toetsen en de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een experiment opgezet. De proefpersonen werden blootgesteld aan productadvertenties waarbij de aanspreekvorm (u, jij en geen directe aanspreekvorm) en de prijsklasse van het product (goedkoop en duur) gemanipuleerd zijn. Hierna hebben zij een aantal vragen beantwoord, waarmee de afhankelijke variabelen gemeten zijn. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt geen hoofdeffect van de aanspreekvorm op de prijsindicatie. Voor de hypothese is dus geen bewijs gevonden. Er is daarentegen wel een interactie-effect gevonden tussen de aanspreekvorm en de prijsklasse op de prijsindicatie. Zo is er bij de goedkope producten geen effect gevonden van de aanspreekvorm op de prijsindicatie en is er bij de dure producten wel een effect gevonden van de aanspreekvorm op de prijsindicatie. Bij de dure producten gaven de proefpersonen een lagere prijsindicatie wanneer zij met een directe aanspreekvorm werden aangesproken dan wanneer zij zonder een directe aanspreekvorm werden aangesproken. Tussen de aanspreekvormen u en jij is geen verschil gevonden. Het effect van de aanspreekvorm op de prijsindicatie is dus afhankelijk van de prijsklasse. Uit het huidige onderzoek blijkt dan ook dat de prijsklasse van het product uit de advertentie een modererende invloed heeft op het effect van de aanspreekvorm op de prijsindicatie. Kort gezegd is er voor de prijsindicatie dus geen algemeen effect van de aanspreekvorm gevonden. Wel is er een effect gevonden van de aanspreekvorm op de prijsindicatie bij de dure 3 producten. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat de aanspreekvorm in een productadvertentie een effect heeft op de attitude ten opzichte van de advertentie en de attitude ten opzichte van het product. Zo blijkt dat de attitude ten opzichte van de advertentie en het product positiever is als de ontvangers in een productadvertentie met jij worden aangesproken dan wanneer zij met u of zonder een directe aanspreekvorm worden aangesproken. Tussen de aanspreekvorm u en geen directe aanspreekvorm is geen verschil gevonden. De prijsklasse van het product uit de advertentie speelt hierbij geen rol. Tot slot blijkt uit de resultaten geen effect van de aanspreekvorm in een productadvertentie op de aankoopintentie van de ontvanger. De prijsklasse van het product uit de advertentie heeft wederom geen modererende invloed op dit effect. Samengevat blijkt uit het huidige onderzoek dat de aanspreekvorm een effect heeft op de prijsindicatie bij de dure producten, op de attitude ten opzichte van de advertentie en op de attitude ten opzichte van het product.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren