De tragiek van een sober staatsman. Een historisch onderzoek naar de binnenlandse beeldvorming van premier Lubbers als internationaal figuur (1982-1994).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is gecentreerd rondom de binnenlandse beeldvorming van premier Ruud Lubbers (1982-1994) als internationaal figuur, waarbij beeldvorming wordt opgevat als een kwestie van zowel imago als zelfbeeld. Ten eerste richt het zich op de ontwikkeling in de beeldvorming, waarbij voornamelijk de cesuren daarin van belang zijn. Ten tweede krijgt de vraag op welke wijzen Lubbers internationaal gezag werd toegeschreven speciale aandacht. Verder zijn er, ter verduidelijking, vergelijkingen met Lubbers' voorgangers in de internationale context opgenomen. Het bronmateriaal van dit onderzoek bestaat met name uit kranten- en tijdschriftartikelen. De conclusie geeft een uiteenzetting van de relevante cesuren in de beeldvorming rondom Lubbers. Politiek beladen gebeurtenissen bleken daarin cruciaal. Ook publieke vergelijkingen met zijn voorgangers werkten bevorderlijk voor zijn imago als internationaal figuur. Daarentegen bleek Lubbers' zelfbeeld van relatief weinig invloed in dat kader.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation