Water als onderdeel van een veiligheidscomplex : Het Eufraat-Tigris stroomgebied als voorbeeld

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-09-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Menselijke activiteit op aarde wordt geordend door de aanwezigheid van bruikbaar water. Dit bruikbare water wordt vaak gehaald uit bronnen die zich in een internationaal stroomgebied bevinden. Door bevolkingstoename en stijging van de levensstandaard neemt de druk op bruikbaar water toe. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan in die internationale stroomgebieden. Een van deze stroomgebieden is die van de Eufraat-Tigris. Beiden rivieren ontspringen in Turkije waarna ze via Syrië en Irak in de Perzische golf uitmonden. Dit stroomgebied wordt omringd door droge en onherbergzame gebieden. Hierdoor is de rivier voor de afnemers van groot belang. De Eufraat en de Tigris zijn rivieren waarvan de afvoer sterk fluctueert, vooral in de lente zorgen de rivieren regelmatig voor overstromingen. Het bouwen van dammen en het opslaan van water in stuwmeren lijkt hier de oplossing. In de 18e en 19e eeuw beginnen Turkije en Irak met het bouwen van kleinschalige dammen voor lokale doeleinden. In de jaren ‘50 en ’60 startten Syrië en Turkije met grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden van de rivieren om het water voor irrigatie te gebruiken en om hydro-energie op te wekken. In deze jaren wordt een eerste afspraak over de rivier gemaakt tussen Syrië en Irak om informatie uit te wisselen over de hoogte van het water in de rivier. Begin jaren ’70 wordt zowel in Syrië als in Turkije de eerste grote dam opgeleverd. Beide landen draaien de kraan in 1975 dicht om de stuwmeren achter de dammen te vullen. In combinatie met een droge periode zorgde deze drastische afname van watertoevoer naar Irak voor het eerst voor veel spanningen in het gebied. Syrische en Irakese troepen stationeerden zich bij de grens en het kwam bijna tot een gewapend conflict.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen