Vrije wil, verantwoordelijkheid en sociale beïnvloeding

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Handelt een volwassene, die als kind veelvuldig op rode Coca-Cola stoeltjes heeft gezeten, volledig uit vrije wil als deze een blikje Coke opentrekt? Zijn de Amerikaanse soldaten moreel verantwoordelijk voor het executeren van een heel dorp of valt deze verantwoordelijkheid (deels) af te schuiven op omgevingsfactoren en de sociale beïnvloeding van de leidinggevende in kwestie? Als ze niet geheel uit vrije wil de trekker overhalen, dan lijkt het immers lastig de soldaten volledig verantwoordelijk te houden voor hun gedrag. Handelt een proefpersoon in het experiment van Milgram uit vrije wil als hij de genadeklap aan een ‘leerling’ geeft en kan hij verantwoordelijk worden gehouden voor het toedienen van het hoogste voltage? In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre vormt sociale beïnvloeding een bedreiging voor het begrip van vrije wil en voor morele verantwoordelijkheid? Het experiment van Milgram zal als uitgangspunt worden genomen voor het beantwoorden van deze vraag.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation