Herbestemming vanuit ondernemersperspectief: Een onderzoek naar de motivaties tot herbestemming van cultureel erfgoed voor bedrijfsdoeleinden.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-01-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft de motivaties van ondernemers voor het herbestemmen van cultureel erfgoed voor bedrijfsdoeleinden in beeld gebracht. Dit is onderzocht bij 11 herbestemmingen middels semi-gestructureerde interviews waarbij drie deelvragen centraal stonden; welke waarden hechten ondernemers aan erfgoed, welke rol heeft de erfgoedlocatie gespeeld, en welke obstakels en stimulansen waren mogelijk van invloed op de motivaties? Er is een theoretisch kader ontwikkeld over de onderwerpen van de deelvragen. Van hieruit werden de vragen opgesteld voor de interviews en zijn de uitkomsten daarvan vergeleken met de inzichten uit de theorie en verzamelde literatuur over de praktijk. Een aantal belangrijke conclusies zijn: De belangrijkste waarden zijn karakter, uiterlijke schoonheid en voldoende ruimte. De locatie speelde een zeer belangrijke rol in de keuze om erfgoed te herbestemmen. Als motieven eenmaal zijn gevormd worden ze niet meer van buitenaf beïnvloed. Aanvullende motieven zijn financiële haalbaarheid, en het feit dat herbestemmers doorzetters zijn die het proces tot een succesvol einde willen leiden. Aan de hand van de bevindingen zijn een aantal aanbevelingen opgesteld die van dienst kunnen zijn voor partijen die zich inzetten voor erfgoed, en waarvoor samenwerking nodig is met ondernemers die bereid zijn om erfgoed te herbestemmen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen