Discriminatie op basis van je accent tijdens het solliciteren; is dat te voorkomen?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In voorgaand onderzoek is vaak aangetoond dat niet-standaard accenten minder positief worden beoordeeld dan standaard accenten. Dit geldt niet alleen voor buitenlandse accenten maar ook voor regionale accenten. Sprekers met een niet-standaard accent worden over het algemeen gezien als minder intelligent, loyaal en competent. Hiernaast worden niet-standaard sprekers ook in sollicitatiecontexten minder positief beoordeeld, vooral als het accent sterk is. Dit is aangetoond in veel. Toch is er weinig onderzoek gedaan naar interventies om accent discriminatie te beperken. In dit onderzoek werd onderzocht of de interventie zelfonthulling kan zorgen voor een beperking van minder positieve beoordelingen bij regionale accenten in Nederland. Om dit te toetsen hebben 121 respondenten deelgenomen aan een 2x2 tussenproefpersoonsexperiment. De respondenten kregen een geluidsfragment te horen van een sollicitant met een licht of sterk Twents accent. Hierbij paste de spreker in de interventieconditie zelfonthulling toe. Uit de resultaten bleek dat de interventie maar deels effectief was. Alleen voor status werden effecten van zelfonthulling gevonden. Voor onder andere hirability, de belangrijkste variabele die werd getoetst, werden geen effecten gevonden. Wel werd aangetoond dat effecten van accentsterkte gemedieerd werden door gepercipieerde begrijpelijkheid. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een ander soort interventie gericht op het verhogen van gepercipieerde begrijpelijkheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren