Deelscooters in Nijmegen: Onderzoek naar de invloed van deelscooters op de openbare ruimte

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steden krijgen in toenemende mate te maken met uitdagingen zoals urbanisering, digitalisering en de noodzaak tot verduurzaming. De opkomst van de platformeconomie biedt kansen om hier op een innovatieve manier mee om te gaan, zoals de bijdrage die aanbieders van elektrische deelscooters kunnen leveren aan de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Echter lijkt deze nieuwe vorm van deelmobiliteit ook negatieve gevolgen te hebben voor de ordelijkheid van de openbare ruimte en is er risico op praktijken van uitsluiting in de openbare ruimte. Omdat de openbare ruimte inclusief moet zijn vanwege de voordelen voor gebruikers, wordt onderzocht hoe het gebruik van elektrische deelscooters de inclusiviteit van de openbare ruimte beïnvloedt in relatie tot mobiliteit. Uit de survey en semi-gestructureerde interviews is gebleken dat er een relatief kleine groep jongvolwassenen is waaraan de deelscooter voordelen biedt op het gebied van mobiliteit. Echter is er ook een groep ouderen en mindervaliden die het meest last hebben van de negatieve externaliteiten die dit met zich meebrengt, zoals overlast in het verkeer en obstructie van voetpaden, wat kan leiden tot uitsluiting van essentiële functies van de openbare ruimte. Daarnaast lijken de positieve effecten voor de verduurzaming van mobiliteit kleiner te zijn dan gedacht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen