De perceptie van spraakklanken na een behandeling van kanker in de mondholte.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-01-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het huidige kwantitatieve onderzoek, uitgevoerd in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, werden de effecten van spraakproductieproblemen, veroorzaakt door een tumor in de mondholte of de behandeling van mondholtekanker, op de waarneming van spraakklanken onderzocht. Tien patiënten met mondholtekanker en twaalf controlepersonen namen deel aan het onderzoek. Deelnemers classificeerden woorden die zij hoorden. De spraakklanken die werden gebruikt tijdens de taken waren /u/, /y/, /k/, /x/, /s/, /ʃ/, /l/ en /n/. Tijdens de perceptietaak moesten deelnemers woorden categoriseren op een /u/-tot-/y/, /k/-tot-/x/, /s/-tot-/ʃ/ en een /l/-tot-/n/ continuüm. Resultaten toonden geen significant effect tussen deelnemersgroepen en de classificatie van spraakgeluiden. Dit suggereert dat patiënten met mondholtekanker in dit onderzoek spraakgeluiden niet anders waarnemen dan controledeelnemers. Het onderzoek concludeerde dat het niet mogelijk was om vast te stellen dat veranderingen in articulatie invloed hebben op hoe patiënten met mondkanker spraakklanken waarnemen. De belangrijkste verklaring voor het huidige resultaat werd toegeschreven aan het gebruik van een kleine steekproefomvang.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren