Op onderzoek in de mediatheek: op welke manier kiezen leerlingen hier hun boeken?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen dit verkennend onderzoek wordt het onderzoeksdomein van de mediatheek bekeken. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de mediatheek een belangrijk boekverwervingskanaal is voor leerlingen van middelbare scholen. Vooral leerlingen die het niet zo leuk vinden om te lezen, bezoeken de mediatheek vaak. Er is echter nog geen onderzoek gedaan hoe leerlingen op de middelbare school in Nederland de mediatheek als boekverwervingskanaal waarderen en hoe zij zich bewegen in de mediatheek tijdens het keuzeproces. In de eerste deelstudie van dit onderzoek is door middel van een enquête onder 979 leerlingen bekeken of zij de mediatheek bezoeken en hoe zij deze waarderen. Hieruit bleek dat leerlingen uit alle leerjaren en van alle niveaus de mediatheek bezoeken. Leerlingen die lezen niet zo graag lezen, de boekmijders en de boektwijfelaars, bezoeken de mediatheek relatief gezien vaker dan de boekenwurmen. Ook bleek uit dit onderzoek dat alle soorten lezers de mediatheek positief waarderen. Op alle gebieden die leesmotivatie stimuleren (structuur, autonomieondersteuning en betrokkenheid) scoort de mediatheek over het algemeen positief. De tweede deelstudie bestond uit etnografisch onderzoek waarbij het boekkeuzeproces van 15 leerlingen uit havo 4 werd geobserveerd tijdens hun bezoek aan de mediatheek. Daaruit bleek dat vooral de boekexterne factoren (kaft, flaptekst, genre, etc.) een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een boek. Ook bleek uit dit onderzoek dat iedere leerling op een unieke manier een boek kiest. Dit valt dus niet één-op-één te koppelen aan een model. Wat opviel is dat de meeste leerlingen een boek meteen meenemen als het geschikt lijkt en dat ze dan dus niet meer verder kijken of er meer geschikte boeken zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation